Doküman Yönetim Sistemi

Doküman Yönetim Sistemi

Doküman Yönetim Sistemi, farklı formatlarda yer alan bilgi ve belgenin elektronik ortamda güvenli bir şekilde kullanılması, depolanması ve yönetilmesidir. Kurumlar için en önemli değerlerden biri sahip oldukları koleksiyonları ve kurumsal arşivleridir. Kurum içerisinde ve kurum dışında bulunan tüm bilgi ve belgelerin nasıl saklandığı ve tüm bunlara nasıl erişildiği çok önemlidir. Dolayısıyla kurumların sahip olduğu tüm bu bilgi birikiminin en doğru şekilde işlenmesi, depolanması ve kaliteli bir şekilde kullanılabilmesi için doküman yönetim sistemi (DYS) gerekmektedir.
Kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere kurumsal firmalar için doküman yönetimi vazgeçilmez bir gerekliliktir. Kurumların kendi içlerindeki işleyişi her gün binlerce dokümanın üretilmesine neden olmaktadır. Bu kadar fazla belgenin üretildiği ve depolandığı bir ortamda bilgiye duyulan gereksinim bir hayli fazla olup bu bilgiye erişememe ve kurum içerisindeki bilgi akışının sağlanamaması büyük maliyetlere neden olmaktadır.